لجن کشی

دلایل احتیاج به لایروبی و لجن کشی

نامناسب بودن خاک چاه

آب و فاضلاب داخل چاه توسط زمین جذب می شود اگر خاک چاه مناسب نباشد چاه زود به زود پر می شود تنها راه حل استفاده از لایروبی و لجن کشی چاه است.

ته نشین شدن مواد زائد کف چاه

وقتی مواد زائد در کف چاه ته نشین می شود این مواد روز به روز بیشتر می شود و چاه دچار گرفتگی شدید می شود.

به وجود آمدن لایه ی ضد آب

وجود مواد اضافه مثل چربی ها و موها باعث ایجاد لایه ای ضد آب می شود که اجازه ی جذب آب را به چاه نمیدهد.

پوشش کف چاه

اگر کف چاه پوشیده باشد اجازه ی نفوذ آب به خاک کف چاه را نمیدهد و این مشکل باعث می شود که ما را با افزایش پر شدن چاه روبه رو کند.