باز سازی چاه

ترمیم و نوسازی چاه فاضلاب اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا با انجام این کار می توان از حفر مجدد چاه جلوگیری کرد و چاه را مانند روز اول نو کرد. تعمیر و بازسازی چاه می توان چاه را به چاهی نو تبدیل کند و چاه همانند روز اول شود. همچنین عملیات نوسازی چاه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا چگونگی انجام این کار می توان در نتیجه کار تاثیر داشته باشد. چاه فاضلاب با گذشت زمان و پس از مدتی استفاده فرسوده و کهنه می شود. چاههای قدیمی و کهنه روزبه روز ضعیف تر می شود و هر لحظه ممکن است دچار ریزش شوند. چاه کهنه و قدیمی را باید ترمیم و نوسازی کرد. شرکتهای تخلیه چاه می توانند با نوسازی و ترمیم چاههای کهنه و قدیمی ریزشی آنها را مانند روز اول نو کنند. تخلیه چاه تاثیر زیادی در جلوگیری از تخریب چاه فاضلاب دارد به طوری که با تخلیه به موقع چاه می توان چاه فاضلاب را ریزش و تخریب ایمن کرد. تخلیه چاه ریزشی و تخریب شده، ترمیم چاه و نوسازی آن، تعمیر چاه کهنه و قدیمی و پاکسازی آن، پاکسازی و بازسازی چاههای قدیمی و ریزشی، تخلیه چاه جهت بازسازی چاه، تراش چاه کهنه و قدیمی، لایروبی چاههای قدیمی جهت نوسازی آن، تراش چاه و لایروبی آن، لایروبی و کف تراشی چاه فاضلاب، لجن کشی چاه فاضلاب.

تخلیه چاه پیش از ترمیم و بازسازی چاه

قبل از ترمیم و بازسازی چاه ابتدا باید چاه را تخلیه کرد. تخلیه چاه پیش نیاز ترمیم چاه است و قبل از بازسازی چاه حتما باید چاه را تخلیه کرد. تخلیه چاه خود می توان یکی از مراحل نوسازی چاه باشد و در روند اجرای عملیات تاثیر زیادی داشته باشد. با استفاده از تانکر مکنده تخلیه چاه به راحتی می توان فاضلاب چاه را در کمترین زمان تخلیه کرد. استفاده از تانکر مکنده مخصوص می تواند سرعت انجام کار را بهبود بخشد. همچنین در صورت نبودن تانکر مکنده می توان از تانکرهای معمولی حمل فاضلاب استفاده کرد و برای مکش فاضلاب از داخل چاه از پمپ ساکشن و کف کش استفاده کرد. با تخلیه کامل چاه از فاضلاب و فضولات می توان مرحله بعدی عملیات نوسازی چاه را شروع کرد.

لایروبی و تراش چاه پس از تخلیه چاه 

بعد از انجام عملیات تخلیه چاه و پایان یافتن آن باید چاه خالی از هرگونه فاضلاب و آب باشد تا بتوان عملیات لایروبی و تراش چاه را شروع کرد. لایروبی و کف تراشی چاه مهم ترین بخش نوسازی چاه می باشد. زیرا با انجام این کار بخش اعظمی از نوسازی چاه انجام شده است و چاه همانند روز اول خواهد بود. انجام درست این بخش اهمیت زیادی دارد. عملیات تراش و لایروبی چاه را فردی متخصص انجام می دهد. فرد متخصص لایروبی چاه وارد چاه می شود و دیواره چاه را می تراشد تا به خاک برسد. مواد لایروبی شده در چاه نیز باید از درون چاه خارج شوند که این کار را پس از پایان تراش چاه انجام می دهند. پس از لایروبی چاه متناسب با وضعیت چاه باید عملیات مربوطه را شروع کرد.

روش نوسازی و ترمیم چاههای ریزشی کهنه و قدیمی

شرکتهای تخلیه چاه تعمیر و ترمیم چاههای کهنه را انجام می دهند و این چاهای قدیمی و ریزشی را نوسازی می کنند. روش کار آنها به این صورت است که با استفاده از پمپ ساکشن تخلیه چاه و یا تانکر مکنده مخصوص فاضلاب درون چاه را تخلیه می کنند و توسط تانکر حمل فاضلاب به مکان دیگری حمل می کنند. آنها پس از تخلیه چاه و خارج ساختمان فاضلابهای چاه به بیرون دیواره های چاه را لایروبی و پاکسازی می کنند. به این صورت که فردی که تجربه این کار را دارد وارد چاه می کند و شروع به لایروبی و تراشیدن لایه های اضافی برروی دیواره چاه می کند. علت این کار این است که این لایه های اضافی باعث جلوگیری از جذب آب و فاضلاب توسط خاک می شود و در این صورت پس از مدتی استفاده از چاه، فاضلاب درون آن باقی می ماند و سپس چاه سرریز می شود و نیاز به تخلیه چاه پیدا می کند.

با لایروبی و تراش چاه بخش مهمی از نوسازی چاه انجام شده است و چاه مورد نظر مانند یکی چاه نو و تازه حفر شده کار خواهد کرد. بخش دیگر عملیات بازسازی چاه متناسب با وضعیت چاه است که این موضوع به تشخیص متخصص تعمیرات چاه برمی گردد. اگر هنوز ساختار چاه وجود داشته باشد یعنی هنوز میله چاه موجود باشد و دیواره آن صدمه ندیده باشد می توان عملیات نوسازی و ترمیم چاه را انجام داد.

به عنوان مثال یکی از روشهای نوسازی چاه کول گذاری چاه است. اگر مقداری از میله چاه تخریب شده باشد می توان با استفاده از کول ساختار چاه را حفظ کرد. کول بلوک های سیمانی حلقوی است که درون چاه روی هم چیده می شوند و جایگزین میله چاه می شوند.

عوامل موثر در کهنه شدن چاه

اصلی ترین عامل کهنه و قدیمی شدن چاه زمان است که بر تمام چاههای فاضلاب تاثیر خود را می گذارد. یعنی با گذشت زمان تمام چاههای فاضلاب قدیمی تر می شوند و بر همین اساس کهنه نیز خواهند شد. اما علت دیگری که در کهنه شدن چاه تاثیر زیادی دارد روش نگهداری چاه است. چاه فاضلاب نیازمند رسیدگی و توجه است و باید در دورههای مختلف وضعیت آن را بررسی کرد. اگر به وضعیت چاه رسیدگی نشود دچار فرسودگی می شود و پس از مدتی تخریب خواهد شد. از جمله مهم ترین عامل تخریب چاه پر شدن چاه است. اگر چاه فاضلاب پر شود و فاضلاب درون آن تخلیه نشود این فاضلاب و رطوبت دیواره چاه را به آرامی تخریب می کند و در بلندمدت کل دیواره چاه را از بین می برد. با بررسی وضعیت چاه در صورت نیاز به تخلیه چاه این کار صورت می گیرد و از تخریب چاه جلوگیری به عمل می آید.